Historia

Lasessor Oy on huiveihin erikoistunut suomalainen asustealan yritys jonka juuret juontavat 1960-luvulle. Silloin hollantilaisen kauppiaan poika Dolf Lassooy rakastui Hollannissa vierailleeseen suomalaiseen kielitieteiden opiskelijaan ja muutti ihastuksensa perässä Suomeen. Itsensä työllistääkseen uudessa kotimaassaan Dolf alkoi edustaa ja maahantuoda eurooppalaisia huivimerkkejä. Vuodet vierivät, edustettavien merkkien määrä kasvoi ja liiketoiminta laajeni.

Vajaan kolmen vuosikymmenen ajan yritys toimi eri merkkien agenttina kunnes vuonna 1992 Dolf yhdessä kahden poikansa kanssa päätti tehdä oman malliston ja perustaa Lasessorin. Nimi Lasessor, sen lisäksi että se viittaa asusteisiin, tulee perheen sukunimestä Lassooy joka juontaa juurensa ranskan sanasta silkki – la soie, viitaten suvun silkkikauppias esi-isään.

Parissa vuosikymmenessä Lasessor on kasvanut Suomen myydyimmäksi huivimerkiksi ja sitä johtavat Dolfin pojat, Timy ja Tony, jotka yhdessä ammattitaitoisen tiiminsä kanssa työskentelevät ahkerasti tarjotakseen parasta mitä asusteiden saralla on tarjottavissa.

Lasessorin asustevalikoima tuotetaan eri puolilla maailmaa yli viidessäkymmenessä valmistuspaikassa joilla jokaisella on oma erityisosaamisensa. Erikoistumalla ja jatkuvasti kehitettävällä ammattitaidolla taataan paras mahdollinen laatu, hinta ja valikoima.

Lasessorilla on jälleenmyyjiä ympäri Suomen, tuotteita löytyy sekä suurimmista tavarataloista että pienemmistä erikoisliikkeistä. Suomen lisäksi Lasessor-tuotteita on myynnissä naapurimaissakin. Vuodesta 2010 Lasessor-asusteita on ollut saatavilla myös verkkokaupasta.

Oman malliston lisäksi Lasessor edustaa kansainvälisesti tunnettuja asustemerkkejä kuten Muumia ja Fraasia. Yritys on vakiintunut ja vakavarainen, osoituksena tästä yritys on saanut AAA-luottoluokitukset.

Arvot

Lakien ja määräysten noudattaminen

Lasessor sitoutuu noudattamaan kaikessa toiminnassaan kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, säädöksiä sekä yleisesti hyväksyttyjä toimintaperiaatteita ja menettelytapoja. Keskeisiä lakeja ovat esimerkiksi työntekijöiden oikeuksia, työturvallisuutta, tasa-arvoa, yksilönsuojaa, ympäristöä, kilpailua ja kuluttajansuojaa sekä Lasessorin tarjoamia tuotteita ja palveluja koskevat lait. Lasessor kunnioittaa eri kulttuurien normeja ja laillisia menettelytapoja kaikkialla, missä on yrityksen toimintaa.

Ihmisoikeudet ja henkilöstö

Lasessor kannattaa ja kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia, jotka on määritelty YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa. Lasessor ei hyväksy sellaisia työolosuhteita tai kohtelua työpaikalla, jotka ovat ristiriidassa asianomaisen maan lakien ja käytäntöjen kanssa. Lasessor noudattaa myös YK:n lapsen oikeuksien sopimusta sekä kansainvälisen työjärjestö ILO:n määrittelemiä työntekijöiden perusoikeuksia.

Lasessor pyrkii tarjoamaan henkilöstölleen turvallisen työympäristön. Yritys on sitoutunut henkilöstön tasapuoliseen kohteluun työsuhdekäytännöissä sekä kohtelee henkilöstöään oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti.

Ympäristö

Lasessor on sitoutunut vastuulliseen toimintaan ja täten ottaa huomioon ympäristönäkökohdat liiketoimintapäätöksissään. Lasessor pyrkii kehittämään ympäristön kannalta edistyksellisiä kuluttajatuotteita sekä vähentämään tuotteiden ympäristövaikutuksia niiden elinkaaren aikana.

Asiakassuhteet

Lasessorin menestys on sidoksissa sen asiakkaiden menestymiseen. Yrityksen liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja asiakasodotusten jatkuvaan saavuttamiseen ja ylittämiseen. Lasessor haluaa olla ensisijainen toimittaja nykyisille ja uusille asiakkaille. Lasessor toimii oikeudenmukaisesti kaikissa liikesuhteissaan.

Toimittajasuhteet

Lasessorin toimittajat valitaan huolellisesti objektiivisin perustein, joita ovat esimerkiksi laatu, luotettavuus, toimituskyky ja hinta. Toimittajien edellytetään noudattavan kansainvälisiä ihmisoikeuksia, lapsen oikeuksia, ILO:n määrittelemiä työntekijöiden perusoikeuksia sekä ympäristölainsäädäntöä. Toimittajien edellytetään myös noudattavan maidensa kansallista lainsäädäntöä.

Design from Finland

Design from Finland

Lasessor on investoinut vahvasti suomalaiseen muotoiluun, jonka ansiosta sille on myönnetty Design from Finland -merkki. Lasessorin tuotteiden suunnittelusta vastaa oma suunnittelutiimi. Suunnittelutiimin käsissä syntyy kaksi kattavaa asustemallistoa vuosittain. Lasessorin asusteissa yhdistyvät korkealaatuiset materiaalit, klassikkomallit kauden sävyissä sekä viimeisimmät trendit. Tuotevalikoima koostuu naisten ja miesten asusteista, sateenvarjoista ja Muumi-asusteista. Lasessorin asusteilla viimeistelet tyylisi niin arkeen kuin juhlaan.

Design from Finland -merkki viestii suomalaisen, ainutlaatuisen muotoilun alkuperästä ja korostaa suomalaisen aineettoman työn merkitystä Suomen menestymisen ja työllisyyden kannalta. Me Lasessorilla olemme ylpeitä siitä, että voimme tarjota korkealuokkaista muotoiluosaamista asiakkaillemme ja näin tukea suomalaista työtä.

Lue lisää Design from Finland -merkistä